Marcel Vela şi Felix Borcean, cercetaţi penal de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie!

08.10.2018

Ca o adevărată echipă, Marcel Vela şi Felix Borcean sunt cercetaţi penal pentru infracţiunea de înşelăciune, faptă prevăzută de art. 244, al. 1 din Codul Penal, în dosarul penal nr. 93/P/2017, sau aşa cum l-am denumit noi, "Afacerea Teracon".

Dar să reamintim cititorilor, modul ilegal în care Marcel Vela a înstrăinat o suprafaţă de 21.650 m.p. de teren din patrimoniul municipiului Caransebeş, către S.C. Teracon S.R.L., societate aflată, actualmente, în insolvenţă.  

 În data de 21 noiembrie 2008, primarul Ion Marcel Vela decide vânzarea, fără licitaţie, către S.C. Teracon S.R.L., a suprafeţei de 21.650 m.p. la preţul de 331.314 lei, echivalentul a 86.000 euro. Prin contractul de vânzare-cumpărare, S.C. Teracon se obliga să înceapă investiţia în şase luni şi să o termine în doi ani. În caz contrar, S.C. Teracon S.R.L., printr-o simplă notificare din partea Primăriei, pierdea cei 86.000 euro, iar terenul revenea liber de sarcini, vânzătorului, adică municipiului Caransebeş. Tot prin contract, era stipulată şi notificarea, de către Primărie, a interdicţiei de înstrăinare şi grevare în favoarea acesteia, până la realizarea investiţiei. Curios este faptul că această interdicţie nu a fost niciodată instituită, permiţând societăţii Teracon să înstrăineze oricând terenul, fără a-şi îndeplini obligaţiile stabilite prin contract.

Deşi în cei doi ani S.C. Teracon nu a mişcat nimic în ceea ce priveşte investiţia, în 22 septembrie 2009, se încheie la notar actul adiţional la contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 3.607/21.11.2008, în care, printr-un articol unic:

  • "Se acordă o ultimă prelungire a termenelor contractuale iniţiale, începând cu data autentificării actului adiţional, pe durata prevăzută în contractul de vânzare-cumpărare, autentificat sub numărul 3.607/21.11.2008;

  • Celelalte clauze ale contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub numărul 3.607/21.11.2008, rămân neschimbate".

Nici până la data de 21.11.2010, dată la care S.C. Teracon S.R.L. se angaja, conform actului adiţional, să finalizeze investiţia, aceasta nu face nimic. În conformitate cu cele stabilite prin contractul nr. 3.607/21.11.2008, Primăria Caransebeş era obligată, printr-o simplă adresă, să notifice S.C. Teracon S.R.L. de neîndeplinirea obligaţiilor contractuale, iar în baza acestei notificări, după 30 de zile, să opereze în Cartea Funciară revenirea terenului în proprietatea municipiului Caransebeş. Numai că lucrurile nu au stat deloc aşa. Probabil, în virtutea relaţiilor de afaceri dintre Ion Marcel Vela şi administratorul S.C. Teracon S.R.L., primarul de la vremea respectivă nu demarează procedura de recuperare a terenului, timp de cinci ani, adică, mai exact, până în anul 2015.

În 24 iulie 2015, Ion Marcel Vela decide să mai prelungească, prin încă un act adiţional, cu încă doi ani, termenul de realizare a investiţiei. Practic, încălcând clauzele contractuale, Ion Marcel Vela modifică termenul de realizare a investiţiei S.C. Teracon, de la 2 ani, la 9 ani. Asta în timp ce pe alţi investitori cu aceleaşi clauze contractuale i-a executat în "secunda unu". Numai că, ceea ce nu ştia patronul S.C. Teracon S.R.L. în anul 2015, când încheia al doilea act adiţional, era faptul că Ion Marcel Vela se pregătea să părăsească scaunul de primar, în iunie 2016. Aşa s-a trezit că cel cu care aranjase toată afacerea nu mai putea să-i prelungească, încă o dată, termenul de finalizare a investiţiei. Probabil, sfătuit tot de Ion Marcel Vela şi profitând de faptul că la Cartea Funciară nu fusese notificată interdicţia de înstrăinare, S.C. Teracon S.R.L., pentru a-şi recupera banii, care trebuiau să revină Primăriei Caransebeş încă din 22.11.2010, încearcă să vândă terenul şi începe să negocieze cu T.M.D. Friction România S.R.L. Însă, ghinion!

Prin adresa numărul 2161/27.09.2016, T.M.D. Friction România S.R.L. comunică S.C. Teracon S.R.L. următoarele: "Potrivit raportului de due diligence juridic, întocmit de consultanţii noştri juridici, întrucât pentru semnarea contractului vânzare-cumpărare 3607 nu s-a organizat o licitaţie publică, iar contractul de vânzare-cumpărare 3607 nu poate să reprezinte titlul valabil şi neatacabil cu privire la dreptul de proprietate asupra terenului, nu putem achiziţiona acest teren". De asemenea, în adresă se mai precizează: "înstrăinarea unui teren aparţinând unui domeniu al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale, fără organizarea unei licitaţii publice, constituie atât o încălcare a art. 123, al. 3 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, cât şi a art. 13 din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, ambele încălcări având nulitate absolută a contractului de vânzare-cumpărare nr. 3607, pe motiv că interesul public este ameninţat de respectivele încălcări".

Extrapolând cele de mai sus, vă puteţi imagina că în mandatele lui Ion Marcel Vela, ca primar, au fost înstrăinate peste 650 de hectare de teren în aceste condiţii. Intrând în panică, că prin plecarea lui Ion Marcel Vela rămâne descoperit, pierzând şi terenul, şi banii, proprietarul S.C. Teracon S.R.L. poartă o discuţie aprinsă cu Ion Marcel Vela în care solicită restituirea banilor, inclusiv a celor plătiţi în afara contractului. Fiind prins în colţ, Ion Marcel Vela îi promite că o să rezolve cu Felix Borcean să-i dea banii înapoi, însă doar suma de 331.314 lei, sumă prevăzută în contract.

Prin adresa nr. 27761/26.10.2016, S.C. Teracon S.R.L. dă un răspuns Primăriei Caransebeş la adresa nr. 27385/21.10.2016, adresă pe care Primăria municipiului o face dispărută. Această adresă, 27385/21.10.2016, nu este pusă nici la dispoziţia organelor de cercetare penală. Adresa demonstrează, fără urmă de îndoială, că Primăria, în loc să notifice S.C. Teracon de neîndeplinirea contractului propune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare nr. 3607/21.11.2008. În plus, în acordul pe care şi-l dă, S.C. Teracon solicită restituirea preţului contractului, actualizat la momentul plăţii. Aici intră în acţiune actualul primar, Felix Borcean, căruia Ion Marcel Vela îi impune să restituie din bugetul Primăriei Caransebeş banii către S.C. Teracon şi să aplaneze conflictul. Numai că Felix Borcean nu putea face acest lucru decât printr-o hotărâre de Consiliu local. Pentru a ascunde afacerile murdare ale lui Ion Marcel Vela şi înşela vigilenţa consilierilor, Felix Borcean introduce, în 2016, peste ordinea de zi, un proiect de hotărâre la care nu anexează corespondenţa purtată între S.C. Teracon S.R.L., T.M.D. Friction România şi Primărie, proiect de hotărâre care, la art. 1, prevede: "Se aprobă revocarea contractului nr. 3607/21.11.2008, încheiat între municipiul Caransebeş, prin Consiliul Local al municipiului Caransebeş şi S.C. Teracon S.R.L.".

Oricine poate observa că în Raportul comisiei, în proiectul de hotărâre şi, în final, în hotărârea nr. 375/29.11.2016, luată de către consilieri, nu se face vorbire de restituirea vreunei sume de bani. De fapt, Felix Borcean, manipulat de viceprimarul Marius Isac (omul de încredere al lui Ion Marcel Vela) şi secretarul Ana Bratu, a ascuns adevărul consilierilor dar şi documente ce trebuiau să stea la baza hotărârii. Se poate observa foarte clar că acordul dat de S.C. Teracon S.R.L., în urma adresei nr. 27385/21.10.2016, adresă ascunsă şi nepusă la dispoziţia consilierilor de primarul Felix Borcean, face referire la REZOLUŢIUNEA CONTRACTULUI, în timp ce HCL nr. 357/29.11.2016, vorbeşte despre REVOCAREA CONTRACTULUI. Profitând de lipsa cunoştinţelor juridice ale consilierilor, Felix Borcean şi secretara Ana Bratu au încercat să înşele consilierii, care pe tot parcursul deliberărilor au avut convingerea că este vorba doar de revocarea unui contract în care cumpărătorul nu şi-a onorat obligaţiile, fără a fi vorba de restituirea vreunei sume de bani din bugetul Primăriei. Deşi HCL nr. 357/29.11.2016 vorbeşte despre REVOCARE, Felix Borcean semnează în baza ei o notă internă către Direcţia Economică, Serviciul Investiţii, Achiziţii, Administrativ, Monitorizare, prin care folosind din nou termenul de REZOLUŢIUNE, solicită cuprinderea în buget a sumei de 331.314 lei, ce urma să fie restituită S.C. Teracon S.R.L. În această situaţie, unii funcţionari din cadrul Primăriei, speriaţi de ilegalităţile ce urmau să se facă, încep să vorbească, informaţiile ajungând şi în rândurile consilierilor PSD. Aceştia încep să verifice documentele ce au stat la baza HCL nr. 357/29.11.2016 şi îşi dau seama că au fost păcăliţi. Aceştia decid convocarea unei şedinţe extraordinare şi depun cererea nr. 14010/194/31.05.2017, prin care solicită revocarea HCL 357/29.11.2016, cerere semnată de toţi cei nouă consilieri PSD. Primarul Felix Borcean, obligat să acopere până la capăt hoţiile lui Ion Marcel Vela, convinge cei zece consilieri PNL de necesitatea respingerii cererii. Chiar dacă consilierii PSD i-au explicat primarului Felix Borcean că se încalcă legea, acesta a considerat că misiunea sacră dată de cel care l-a făcut primar, recte Ion Marcel Vela, trebuia îndeplinită cu orice sacrificiu. Astfel, folosindu-se de aceeaşi HCL 357/29.11.2016, semnează la notar, în data de 29 mai 2016, un "act de încetare , prin revocare, a contractului de vânzare-cumpărare, autentificat sub nr. 3607/21.11.2008", prin care obligă oraşul Caransebeş, prin Consiliul Local al Municipiului Caransebeş, să restituie, în termen de 90 de zile, suma de 331.314 lei, societăţii Teracon. De asemenea, în acest act notarial, se mai stipula că "prezentul act constituie titlu executoriu, debitorul fiind de drept în întârziere, prin ajungerea la termen, fără somaţie sau punere în întârziere".

Pe înţelesul tuturor, practic, S.C. Teracon avea liber în a 91-a zi să execute suma de 331.314 lei din bugetul Primăriei. Probabil speriat de consecinţele ilegalităţilor produse şi de faptul că Ion Marcel Vela îl foloseşte ca o unealtă pentru acoperirea hoţiilor, în a 90-a zi, primarul Felix Borcean se dă el pe el în judecată, solicitând Tribunalului Caraş-Severin anularea actului notarial în care obliga Consiliul Local la plata sumei de 331.314 lei către S.C. Teracon. Astfel, în data de 29 august 2017, la Tribunalul Caraş-Severin este înregistrată "acţiunea în constatare nulitate absolută" a actului semnat de el cu trei luni în urmă. În această acţiune, conform proverbului "Gura păcătosului adevăr grăieşte", primarul Felix Borcean recunoaşte negru pe alb că Hotărârea nr. 357/29.11.2016 a Consiliului Local al Primăriei Caransebeş, nu hotărăşte şi restituirea preţului vânzării, adică, exact ce spuneau şi cei nouă consilieri PSD. Grav este faptul că după semnarea de către primarul Felix Borcean a actului notarial de revocare a contractului, S.C. Teracon S.R.L. a demarat acţiunea de recuperare a sumei angajate de primar. Şi mai grav e că Tribunalul Caraş-Severin a respins acţiunea primarului Felix Borcean de anulare a documentului cu pricina. Toate cele prezentate au determinat consilierii PSD, pentru a nu fi implicaţi în aceste ilegalităţi, să depună o plângere penală care a devenit obiectul dosarului 93/P/2017, în care persoanele cercetate pentru infracţiunea de înşelăciune sunt: Ion Marcel Vela, Felix Borcean şi secretarul Ana Bratu. Dosarul se află în cercetare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Justiţie şi Casaţie. Dacă aceste încălcări ale legii s-au produs în cazul celor 21.650 m.p., extrapolând, ne putem imagina nivelul ilegalităţilor produse în cazul celor peste 650 de hectare vândute de Ion Marcel Vela. În aceleaşi condiţii, putem trage concluzia de jaful produs de Ion Marcel Vela, în patrimoniul municipiului Caransebeş, în cele trei mandate!?!

Articolul următor va fi despre modul în care primarul Felix Borcean continuă după aceeaşi metodă - Vela, vânzările de terenuri către camarila politică şi sponsori!