Întâlnirea cu prefectul  județului Caraș-Severin FLORENŢA ALBU

02.11.2016

      În data de 27.10.2016, la sediul Primăriei Municipiului Caransebeș, a avut loc întâlnirea prefectului județului FLORENŢA ALBU, cu cetățenii municipiului Caransebeș și cu un grup de consilieri PSD. La acestă întâlnire consilierii PSD, s-au arătat nemulțumiți, de modul cum se tratează ședințele de consiliul local de către secretarul primăriei Caransebeș, doamna Ana Bratu. Deși la fiecare ședință secretara are obligația să consemneze toate interpelările și problemele ridicate de consilierii locali, aceasta face o selecție convenabilă a acestor probleme în funcție de interesele actualei conduceri a primăriei. Practic în loc să fie apolitică fiind funcționar public, ea răspunde la cerințe politice ca în vechiul mandat.

        De asemenea în ședințele consiliului local, consilierii PSD, au solicitat o serie de documente de interes public, cum ar fi raportul curții de conturi, autorizație de costruire la restaurantul Roberto, modul cum s-au făcut majorările de capital la SC TRANSAL URBIS, SC CAZARE și SERVICII SRL, SC POLCOM SRL, societăți la care sunt acționari consiliul local. Aceste majorări (3 milioane euro) s-au făcut cu încălcarea legii fiin ajutor de stat și trebuiau aduse la cunoștință Prefecturii și Consiliului Județean. De asemenea s-au cerut lămuriri în dosarele judecătorești care au ca părți Instituția Prefectului pe de o parte și Primăria Caransebeș pe de altă parte.

        Așteptăm răspunsul doamnei prefect FLORENŢA ALBU care sperăm că va lua măsurile legale pentru rezolvarea acestor probleme.