Instanța a decis! Administrația condusă de Felix Borcean încalcă legea!

14.02.2019

Ne întrebăm oare cât timp îi mai trebuie primarului Felix Borcean să înțeleagă faptul că respectarea legii este obligatorie și nu facultativă. Să nu mai vorbim despre jurământul depus la învestirea ca primar. Au trecut aproape 3 ani de mandat ca primar al municipiului Caransebeș, iar Felix Borcean continuă să încalce legea cu o seninătate de nedescris. L-am suspectat la început de necunoașterea legii și de dezinformare din partea angajaților din primărie, fideli în continuare lui Ion Marcel Vela. Acum însă, când se apropie de încheierea mandatului de primar, începem să credem că primarul Felix Borcean doar atât poate.

Să revenim însă la lucruri concrete și să vă prezentăm din nou ce a decis instanța în dosarul nr. 3590/115/2017, cauză în care grupul consilierilor PSD din consiliul local sesiza instanța de grave încălcări ale legii făcute de primarul Felix Borcean. După ce prima instanță dădea dreptate consilierilor PSD declarând ședința convocată de primarul Felix Borcean prin dispoziția nr. 651/11.07.2016, nelegală, anulând și toate hotărârile votate în această ședință numai de consilierii liberali, Curtea de Apel Timișoara trimitea spre rejudecare motivând lipsa în dosar a primarului Felix Borcean. Iată însă ca în urma rejudecării dosarului cu primarul Felix Borcean citat, Tribunalul Caraș-Severin dă din nou dreptate grupului de consilieri PSD demontând toate argumentele și probele depuse de juriștii primăriei.

Încheierea hotărârii civile nr. 1175/23 oct 2018 emisă de Tribunalul Caraș-Severin sună astfel: "Respinge excepțiile lipsei de interes și lipsei calității procesuale pasive invocate de pârâții prin întâmpinare. Admite acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamanții Ardelean Gavrilă, Dascălu Valentin, Bogdea Florin. Dispune anularea dispoziției nr. 651/11.2017 și a hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Caransebeș, nr. 159/11.07.2017; 160/11.07.2017; 161/11.07.2017; 162/11.07.2017; 163/11.07.2017; 164/11.07.2017; 165/11.07.2017; 166/11.07.2017; 167/11.07.2017." Adică, instanța a decis că ședința a fost ilegală și pe cale de cosecință a dispus anularea tuturor hotărârilor luate.

Gravitatea lucrurilor abia începe pentru că unele din aceste hotărâri au produs efecte juridice implicând și plata unor sume mari de bani care au fost plătite în baza unor hotărâri anulate de instanță. În mod firesc aceste sume ar trebui recuperate. Suntem curioși cum o să simtă la buzunar cei zece consilieri locali PNL când vor trebui să-și împartă câteva miliarde între ei și vor trebui să le depună la caseria primăriei pentru acoperirea prejudiciului. Bănuim că deloc confortabil.

Iată un scenariu care are mari șanse să devină unul real ca să nu mai vorbim de partea penală a lucrurilor. Dar pentru a vă arăta că nici acum Felix Borcean nu înțelege nimic din ceea ce se întâmplă în jurul său, vă prezentăm și ultima încercare a lui de a dezinforma consiliul local în legătură cu o hotărâre de consiliu local prin care să mai dispară din patrimoniul Caransebeșilui 18.000 m² de teren în cea mai căutată zonă din oraș, și anume în Teiuș. Nu mai târziu de luna aceasta primarul Felix Borcean convoacă o ședință extraordinară în care pe ordinea de zi apare un proiect de hotărâre pentru trecerea unei suprafețe de 18.000 m² de teren intravilan (parcelă înscrisă în Cf. 38765, nr. top 5236/1/2). Încă de la citirea expunerii de motive semnată de nimeni altul decât Felix Borcean, expunerea atât de "explicită" încât nimeni să nu înțeleagă nimic, consilierii PSD au realizat că din nou se încearcă ca aceștia să fie păcăliți și să voteze fără a avea toate documentele la dispoziție. Drept urmare, grupul PSD s-a opus acestui proiect de hotărâre, fiind și apostrofat de viceprimarul Marius Isac, cel care se pare că are o temă primită de la Ion Marcel Vela în legătură cu vânzările de terenuri. Încercând să afle adevărul despre acel teren, ce să vezi?! Surpriză! În 30.05.2016, adică cu o lună înainte de debarcarea lui Ion Marcel Vela de la Primăria Caransebeș, consilierii "mânaci" PNL, votează hotărârea de consiliu local, nr. 152/30.05.2016 care la articolul 1 spune: "Se aprobă organizarea licitației publice cu strigare, cu adjudecare la cel mai mare preț obținut, în vedere vânzării a 25 loturi de teren cu destinația construire casă, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre." Adică, mai pe înțelesul celor care ne citesc, Ion Marcel Vela voia să mai prăduiască municipiul Caransebeș înainte de plecare, de 18.000 m² teren intravilan așa ... pe "șestache", cei 18.000 m² având și documentație PUZ întocmită. Trecem cu vederea faptul că probabil se închiseseră toate firmele cărășene care puteau întocmi un PUZ și acesta a fost făcut de o firmă din județul Alba, apropiată de PNL și de Ion Marcel vela. Nu putem însă trece peste faptul că după mai mult de 2 ani de zile, Felix Borcean vine în consiliul local cu un proiect de hotărâre în care nu face referire la HCL 152/30.05.2016, proiect de hotărâre care dacă trecea, permitea în secunda 2 vânzarea celor 25 loturi de teren, fără ca cei 19 consilieri să aibă habar. Asta da lucrare! Doar "suspiciunile" consilierilor PSD, așa cum le numește primarul Felix Borcean au împiedicat planul început de Ion Marcel Vela de a împărți din nou familiei, apropiaților, partenerilor de afaceri și sponsorilor încă 18.000 m² de teren. Să nu își imagineze cineva că aceste loturi deveneau teren de construcție pentru locuințe ale tinerilor. Dacă se dorea așa ceva, în cartierul Valea Cenchii sunt peste 100 de loturi de casă atribuite gratuit tinerilor, iar construite sunt doar câteva. Aceste terenuri din Teiuș urmau să ajungă la aceleași persoane la care au ajuns parcurile, bălțile, pădurile și islazurile municipiului Caransebeș. Că bine zicea Victor Nafiru: "Politica dusului cu zăhărelul a fost la modă în România ultimului sfert de secol. Acum nu mai ține. Cine nu înțelege ar fi bine sa-și găsească altceva de făcut."