Din patrimoniul Caransebeșului dispar nu doar terenuri ci și statui

23.10.2018

În instituția Primăriei Caransebeș condusă vremelnic de Felix Borcean, primarul care (NU) este, așa cum corect constata un vechi jurnalist, continuă minciuna și dezinformarea.  

Un subiect fierbinte analizat în ultimii ani, dar și foarte comentat este cel al statuilor și fântânilor ornamentale realizate în mandatele lui Ion Marcel Vela. Grupul consilierilor PSD prin vocea consilierului local Valentin Dascălu a solicitat primarului Felix Borcean unele clarificări în legătură cu simpozionele de sculptură organizate de Primăria Caransebeș prin casa de cultură condusă de neobositul Ioan Cojocariu (Coajă). Valentin Dascălu în plenul consiliului local a solicitat primarului Felix Borcean o situație a tuturor sculpturilor realizate, situație care trebuia să cuprindă numerele de inventar ale acestora, valoarea lor de inventar, precum și locul unde sunt amplasate. Această solicitare a venit ca urmare a dorinței grupului de consilieri PSD de a fi și cetățenii municipiului Caransebeș informați despre valoarea contabilă a sculpturilor ce fac parte din patrimoniul municipiului Caransebeș. Prin nota internă nr. 23288/18.09.2018, adresată consiliului local, directorul executiv Horia Ion Irimia pune la dispoziția consilierilor o listă cu evidența din contabilitate a sculpturilor, numerele de inventar și valoarea de inventar.

Primul semn de întrebare în ceea ce privește răspunsul la solicitarea consilierului Valentin Dascălu a apărut când pe nota internă mai sus amintită, la rubrica Vizat Primar Felix Cosmin Borcean, apare ca de obicei o altă semnătură. Al doilea semn de întrebare a apărut în răspunsul dat de Compartimentul Cadastru, Intabulări, cu nr. 23284/10.09.2018, la solicitarea consilierului PSD Valentin Dascălu, în care acesta dorea să afle și amplasamentele sculpturilor realizate. Acest răspuns suna în felul următor: "Având în vedere nota internă transmisă de dumneavoastră, vă informez că, Compartimentul Cadastral, Intabulări nu se ocupă cu amplasamentele operelor de artă realizate în cadrul simpozioanelor de sculptură". Și această notă internă, la Aprobat Primar nu este semnată de Felix Borcea, ci de viceprimarul care le știe și le face pe toate în Primăria Caransebeș, Isac Marius. Până și semnătura șefului de serviciu este tot pentru și nu a șefului de serviciu.

Toate aceste lucruri ne-au făcut să bănuim că lista prezentată de Horia Ion Irimia ascunde ceva. Nu îl putem bănui pe Horia Ion Irimia că numără precum personajul "Pristanda" pentru că rolul lui de gestionare a bugetului municipiului Caransebeș îl obligă să numere corect. Îl putem însă suspecta că prin acest răspuns incomplet a încercat să ascundă unele adevăruri dureroase din mandatele lui Ion Marcel Vela. Unul dintre ele rezultă din nota internă semnată de viceprimarul Marius Isac, transmisă consiliului local, că Serviciul Administrație Locală, Cadastru, Sport și Licitații Terenuri nu se ocupă cu amplasamentele operelor de artă realizate în cadrul simpozionelor de sculptură.

Ceea ce nu știe viceprimarul Marius Isac este faptul că lucrurile sunt foarte grave, dacă s-au întâmplat așa. Poate dacă acest serviciu se ocupa de amplasamentele unor sculpturi precum "Nașterea lunii", "Omagiul lui Brâncuși", "Chemarea istoriei", "Zmee", "Teascul vremii", "Peisaj citadin" și altele, acestea nu erau montate pe cei 10.000 m² teren intravilan vândut la SC.PANGRAM.SRL fără licitație de Primăria Caransebeș cu câțiva ani înainte. Tot dacă Serviciul Cadastru și Licitații Terenuri se ocupa de amplasamente, Ion Marcel Vela nu vindea în ultima lui zi de mandat încă 10.000 m² de teren din patrimoniul primăriei în continuarea Parcului de sculptură din Valea Cenchii, familiei Rujan pentru a construi o sală de evenimente. Oare Ion Marcel Vela uitase de ultima lui declarație în care anunța caransebeșenii că toată acea zonă va deveni un parc de sculptură? Să fi fost mai tentantă oferta lui Rujan?

Din lista de inventar pusă la dispoziție de Horia Ion Irimia, rezultă o valoare totală a sculpturilor de 21.188.875, 17 RON (aproximativ 4,6 milioane euro). Am dori să ne răspundă primarul Felix Borcean ce sculpturi au fost montate în Parcul din Valea Cenchii, cine este proprietarul terenului pe care sunt montate, ce documente există încheiate cu proprietarul, care este valoarea lor de inventar și dacă există autorizație de construcție pentru montarea lor. Pentru a-i fi mai ușor de identificat parcela, îl informăm că este vorba despre parcela în suprafată de 10.000 m² teren intravilan vândută de Primaria Municipiului Caransebeș, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 214/17.01.2006. O altă întrebare ar fi ce se întâmplă cu sculpturile din lemn a căror valoare este cuprinsă între 156.450 lei și 178.800 lei care au putrezit în Parcul Teiuș sau pur și simplu au dispărut (Bogdan Rață - lucrarea An origin, 2007). Oare cine răspunde pentru prejudiciu? Am fi curioși să aflăm și cât a plătit Primăria Municipiului Caransebeș comisiei de evaluare care a stabilit aceste valori de inventar, totalul valorii sculpturilor ajungând la 4,6 milioane euro (patru milioane șase sute mii euro). Se poate observa și cu ochiul liber că în ceea ce privește arta, la Caransebeș există multe întrebări și puține răspunsuri. Poate și datorită imposibilității de a da aceste răspunsuri, primarul Felix Borcean a suspendat, zice el pe termen limitat, simpozionul de sculptură. Vă prezentăm mai jos câteva fotografii cu sculpturi degradate, iar unele dispărute.