Cum a pierdut Caransebeşul încă 10 mii metri pătraţi de teren, 20 mii euro şi 3.000 lei, cu Marcel Vela, primar!

05.11.2017

Am scris, cu puţin timp în urmă, despre cum au fost vânduţi de Marcel Vela, 10.000 m.p. de teren, intravilan, viitorului naş al nepoatei sale, mai exact, către S.C. Pangram S.A., al cărui acţionar majoritar era Popa Ioan, actualul primar al municipiului reşedinţă de judeţ, Reşiţa. Precizăm că terenul a fost vândut fără licitaţie, iar clauzele stipulate în procesul verbal al Comisiei de analiză a ofertelor, potenţialilor investitori, nr. 22310/11.01.2006, precum şi clauzele stipulate în contractul de vânzare-cumpărare nr. 214/17.01.2006, nu au fost niciodată respectate. Prim amabilitatea primarului Felix Borcean, care a răspuns solicitării liderului grupului PSD din Consiliul local, Florin Bogdea, punându-i la dispoziţie toate documentele cea au stat la baza tranzacţiei cu cei 10.000 m.p. de teren, pe care actualmente se află amplasate sculpturile din Valea Cenchii, suntem în măsură să vă prezentăm firul întregii afaceri, marca Vela.

În urma acesteia, bugetul Primăriei Caransebeş a fost prejudiciat cu suma de 20 mii euro şi patrimoniul caransebeşenilor, cu 10.000 m.p. teren intravilan.

Dar, să prezentăm cronologia faptelor. În data de 11.01.2006, Comisia de analiză a ofertelor potenţialilor investitori, condusă de Marcel Vela, ia în discuţie oferta S.C. Pangram S.A. de construire a unui centru comercial, solicitând o suprafaţă de 10.000 m.p. teren şi estimând valoarea investiţiei la 200 mii euro. În urma deliberărilor, care presupunem că au existat, Comisia condusă de Marcel Vela aprobă solicitarea S.C. Pangram S.A. Tot comisia stabileşte următoarele clauze ce urmau a fi introduse în următorul contract, şi anume:

1) Contractul va conţine clauza interzicerii înstrăinării terenului de către cumpărător, până în momentul achitării preţului în întregime;

2) Neînceperea investiţiei în termen de un an de la data încheierii contractului duce la anularea de drept a acestuia în termen de 30 de zile, după o notificare prealabilă, adresată investitorului de către Consiliul Local Caransebeş.

În data de 17.01.2006 se încheie contractul nr. 214, între Gruneanţu Constantin Ştefan, reprezentant al Primăriei Caransebeş şi S.C. Pangram S.A. În contract sunt stipulate, foarte clar, următoarele clauze:

  • Contravaloarea terenului va fi achitată integral, în termen de cel mult un an de la data încheierii contractului, respectiv, până la data de 17.01.2007;
  • Obligaţia cumpărătoarei de a realiza investiţia de minimum 100 mii euro şi crearea a 20 de locuri de muncă.
  • Neînceperea investiţiei în termen de un an de la data încheierii contractului duce la rezoluţiunea de drept a acestuia în termen de 30 de zile, după o notificare prealabilă adresată investitorului de către Consiliul local
  • Neachitarea preţului în condiţiile şi la termenul stipulat în contract, precum şi nerealizarea investiţiei, atrag după sine rezoluţiunea prezentului contract FĂRĂ OBLIGAŢIA VÂNZĂTORULUI DE A RESTITUI PREŢUL ÎNCASAT.

Până în data de 17.01.2007, S.C. Pangram S.A. nu face nici cea mai mică mişcare să demareze investiţia. În schimb, solicită un termen de graţie de şase luni pentru finalizarea investiţiei. Cele şase luni de graţie sunt aprobate prin actul adiţional 585/26.02.2007, act ce prelungeşte contractul iniţial până în data de 17.07.2007.

Trec şi cele şase luni de graţie şi nici urmă de vreo investiţie. În aceste condiţii, Marcel Vela, în calitate de primar, avea obligaţia ca, începând cu data de 18.07.2007, să solicite Direcţiei Juridice demararea procedurilor de rezoluţiune a contractului. Nu ştim ce înţelegeri au fost între Marcel Vela şi Ioan Popa, însă, acesta nu demarează procedura de readucere a terenului în patrimoniul Consiliului local, deşi în contracte similare a lăsat investitorii fără bani şi fără terenuri. Face acest lucru abia după şapte ani, mai exact, în data de 26.06.2014, când pe rolul judecătoriei Caransebeş este înregistrată acţiunea civilă nr. 2676/208/2014, acţiune prin care reclamantele Consiliul Local al municipiului Caransebeş şi municipiul Caransebeş, prin primar (adică prin Ion Marcel Vela) solicită, culmea, exact ce trebuia să solicite începând cu 18 iulie 2007, adică, rezoluţiunea contractului, revenirea terenului la Primărie şi pierderea sumei de 20 mii euro de către S.C. Pangram S.A.

Poate vă întrebaţi şi Dvs., la fel ca şi noi, de ce nu a făcut Marcel Vela acest lucru în iulie 2007? Noi ne-am dumirit citind Decizia Civilă nr. 360/05.05.2015, pronunţată în Dosarul Nr. 2676/208/2014, prin care S.C. Pangram S.A. devine proprietar cu acte în regulă pe cei 10.000 m.p. de teren şi, mai mult, Primăria reprezentată de Marcel Vela mai plăteşte şi 3.000 lei cheltuieli de judecată. 

Deci, prin această decizie, Primăria pierde cei 20 mii euro şi terenul, care trebuiau să-i aparţină, dacă acţiunea era făcută la timp.

Să vedem care a fost cauza pentru care instanta a dat câştig de cauză S.C. Pangram S.A. Cităm din Decizie: "Acţiunea în rezoluţiunea de vânzare-cumpărare imobiliară este o acţiune reală, dar vizează protejarea unui drept patrimonial, astfel încât, faţă de conţinutul Deciziei nr. 32/2008 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dreptul subiectiv ce se cere a fi protejat în instanţă conferă caracter patrimonial şi litigiului. Ca atare, având în vedere că acţiunea în rezoluţiune nu este declarată imprescriptibilă, extinctiv, soluţia primei instanţe de aplicare a dispoziţiilor Decretului nr. 167/1958, în cazul acţiunii în rezoluţiune este temeinică şi legală, termenul de prescripţie fiind de cel de trei ani".

Putem crede că Marcel Vela şi marii jurişti din Primărie nu erau născuţi în 1958, când a fost dat Decretul 167, dar rămâne o mare întrebare, şi anume, de ce acţiunea Primăriei de rezoluţiune a fost depusă după şapte ani? Oare putem, de asemenea, crede că Marcel Vela nu şi-a acţionat naşul de botez al nepoatei în judecată, decât după şapte ani, tocmai pentru ca acţiunea să fie prescrisă şi S.C. Pangram S.A. să devină proprietar cu acte în regulă pe cei 10.000 m.p. de teren? Grav este însă faptul că prin acest "aranjament", Caransebeşul a pierdut încă 10.000 m.p. de teren, 20 mii euro şi 3.000 lei cheltuieli de judecată.

Ca lucrurile să fie şi mai enigmatice, Primăria montează, în baza unei înţelegeri verbale (după zisele lui Ioan Cojocariu) fără autorizaţie de construire, faimoasele sculpturi în andezit, care tot după spusele lui Coajă, valorează foarte multe sute de mii de euro.

Vă lăsăm pe Dvs., cititorii, să apreciaţi modul cum a înstrăinat Marcel Vela patrimoniul municipiului